Qalib Xalqın Qalib Lideri İlham Əliyev

Müsahibələr
08.02.2024
10:10
Qalib Xalqın Qalib Lideri İlham Əliyev


Azərbaycan Respublikasının dirçəlişini bərpa edən Ulu öndər Heydər Əliyevin davamçısı İlham Əliyev Prezident olaraq 2005-ci ildən Azərbaycan respublikasına xoş qədəmlərini qoyaraq Azərbaycan xalqını əsl mənasında öz rahatlığına,özlüyünə qovuşdurdu.

Uzun illər göstərdiyi fəaliyyəti sırasında haqq-ədaləti barpa etdi. Xalqın rifahı,ölkənin abadlaşması üçün əlindən gələni etdi.
Ən əsası düşmən işğalı altında olan,uzun illər düşmənin tapdağına məruz qalmış torpağlarımızı 44-gün ərzində işğladan azad etməyə nail oldu.
Göstərdiyi dəmir yumruq düşmənin ruhuna qorxu saldı.

Hörmətli Cənab Ali baş Komandanı Təkrar Azərbaycan xalqının Prezidenti seçilməsi münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edib,hər zaman uğurlar arzu edirəm.

O hər zaman Qalib Xalqın Qalib Lideridir...


Elçin Orucov
İş adamı